/Files/images/Filonova.jpg

Філонова Олена Вікторівна, вчитель початкових класів, спеціаліст, стаж роботи на посаді 28 років

Тема:Рівняння. Розв′язування задач за допомогою рівнянь.

Знаходження невідомого доданка.

Мета: продовжувати знайомити з рівняннями; вчити складати і розв′язувати рівняння; показати спосіб знаходження невідомого доданка за допомогою рівняння; формувати вміння розв′язувати задачі за допомогою рівняння; розвивати творчі здібності, обчислювальні навички, увагу.

ХІД УРОКУ

І.КОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ

1.Перевірка домашнього завдання.

Завдання №99 (с.31).

- Скільки кілограмів фруктів привезли в другий ларьок?

- Прочитайте відповідь задачі.

- Якщо в умові задачі число 100 змінити на 110,а інші данні залишити без змін,то які зміняться відповіді задачі?

- Прочитайте складені приклади на додавання і розкажіть,як ви робили перевірку.

2.Усне опитування.

«Усна лічба»

Завдання №100 (с.31).

- Запишіть лише відповіді прикладів.

- Які цифри не використовували для запису відповідей? (0,1,4,7)

- Чи вистачить цих цифр, щоб зашифрувати слово «мінус»? (Ні, тому що цифр тільки чотири, а в слові п' ять різних букв.)

«Завдання на уважність»

- З кожного ряду чисел викресліть зайве число і поясніть, чим воно виділяється з ряду:

2, 4, 8, 10, 13, 16 (зайве число -13,воно непарне)

11, 21, 101, 43, 51, 71 (зайве число - 43, у нього в розряді одиниць стоїть цифра - 3, а в інших числах -1)

18, 21, 12, 9, 25, 39 (зайве число - 9, воно одноцифрове).

ІІ.ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1.Підготовка до нового матеріалу

Настанова на увагу.

За давніх часів люди у своїй практичній діяльності не могли обходитися без математичних відомостей.

Колись була оголошена велика премія за книгу на тему: «Як людина без математики жила». Премія не знайшла господаря. Очевидно, жоден письменник не зумів зобразити життя людини, позбавленої будь-яких математичних понять. Люди з давніх-давен намагалися знайти спосіб, що дозволив би розв′язувати більшість задач незалежно від їхнього практичного змісту. Одним із таких способів виявилося застосування рівнянь. Вже в IXст. Мухаммедом аль-Хорезмі була написана перша книга про розв′язування рівнянь. Сьогодні ми теж спробуємо навчитися знаходити невідомі числа і розв′язувати задачі за допомогою рівнянь.

2. Повідомлення теми уроку.

Рівняння. Розв′язання задач за допомогою рівнянь. Знаходження невідомого доданка.

3.Пояснення нового матеріалу.

Бесіда.

Подивіться на рівняння, записані на дошці, і скажіть, що в кожному з них позначено буквою х.

х – 17 = 40

52 + х = 95

36 – х = 2

Згадайте, що називається рівнянням. Для тих, хто забув, Знайко приготував підказку - правило на с. 31.

Робота з підручником.

Завдання № 101 (с. 31.).

- Що в кожному з цих рівнянь невідомо? (Доданок)

- Як знаходимо значення х?

- Сформулюйте, як можна знайти невідомий доданок.

4. Первинне закріплення.

Складання рівнянь і нерівностей.

Завдання № 102 (1) (с. 32).

- Розгляньте запропоновані схеми.

- Які знаки арифметичних дій можна поставити між числом і буквою?

- Чим остання схема відрізняється від попередніх? Які знаки тут можливі?

- Складіть рівняння та розв’яжіть їх.

Завдання № 102 (2) (с. 32).

- Замість букв напишіть їхні числові значення і поясніть вибір знака нерівності.

Розв′язання біля дошки з коментуванням.

ІІІ ЗАКРІПЛЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ

1. Закріплення та повторення.

Розв′язування задач за допомогою рівнянь.

Завдання № 103 (с. 32).

- Прочитайте умову і розгляньте схему до задачі.

- Що в задачі невідомо? Що позначено буквою х?

- Поясніть, як склали рівняння. Як знайти невідомий додаток?

- Розв′яжіть рівняння самостійно і дайте відповідь на запитання задачі.

Завдання № 107 (с. 32).

- Яких тварин представляли на виставці?

- Як довідатися, скільки усього тварин представили за два дні? Обґрунтуйте вибір дії.

- Скільки серед них було собак?

- Як довідатися, скільки було котів?

Самостійна робота із взаємоперевіркою.

Завдання № 104 (с. 32).

2. Завдання № 105 (с. 32).

Завдання № 106 (с. 32).

3. Підсумки уроку.

- Про який новий спосіб розв’язування задач ви сьогодні довідалися?

- Як знайти невідомий доданок?

Домашнє завдання: № 110.112(1-3)

Кiлькiсть переглядiв: 328