Система виховної роботи

комунального закладу «Сватівський ліцей №1»

Виховна система ліцею – це цілісна структура, яка сприяє успішній діяльності виховання. У ліцеї відбувається моральне становлення учнів, формування в них творчогомислення, відповідальності. На сьогоднішній день в ліцеї склалася система виховноїроботи, яка на принципах гуманізму, демократизму забезпечує здійснення національного виховання, спонукає до утвердження педагогіки особистості, сприяє формуванню в учнів навичок самоосвіти, самоаналізу, допомагає учням розвивати індивідуальні здібності, творчі задатки, самовизначитись та самореалізуватись.

Виховна система розроблена відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», Конвенції ООН про права дитини, Статуту ліцею.

Зміст виховання – це система загальнокультурних і національних цінностей та сукупність соціально значущих якостей особистості:

- Ціннісне ставлення до суспільства та держави;

- Ціннісне ставлення до людей;

- Ціннісне ставлення до природи;

- Ціннісне ставлення до мистецтва;

- Ціннісне ставлення до праці;

- Ціннісне ставлення до себе.

Завдання виховної системи:

- Формування національної свідомості;

- Формування високої духовної особистості;

- виховання основ естетичної культури і розвиток художніх здібностей;

- забезпечення повноцінного фізичного розвитку учнів;

- формування правової культури;

- виховання екологічної культури;- соціальна захищеність і підтримка учнів;

- творчий розвиток здібностей, інтересів особистості у поза навчальній діяльності.

Виховна система ліцею базується на принципах, що визначають основні вимоги до процесу виховання особистості учня, до його змісту, організацій, форм, методів та прийомів.

Принципи виховної системи:

- цілеспрямованість виховання;

- принцип гуманізації і демократизації виховного процесу;

- виховання особистості в колективі в ході спільної діяльності;

- єдність вимог і поваги до особистості;

- послідовність, систематичність і єдність виховних впливів;

- урахування вікових та індивідуальних особливостей учнів.

Напрямки виховної роботи:

- національно-патріотичне виховання;

- виховання громадянської свідомості через учнівське самоврядування, формування активної життєвої позиції;

- виховання правової культури та профілактика правопорушень;

- фізичне виховання та пропаганда здорового способу життя;

- психологічна підтримка учнів;

- родинно-сімейне виховання.

Результатом виховної діяльності КЗ «Сватівський ліцей №1» є створення сучасної моделі випускника – людини, готової до самоосвіти, самовизначення та самореалізації у дорослому житті.

Кiлькiсть переглядiв: 17